ÁSZF

Az irodakereso.info honlap (a továbbiakban: Honlap, Weboldal vagy irodakereso.info) üzemeltetője az ImmoWeb Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Szolgáltató, Székhely: 2600 Vác, Mária utca 3., Adószám: 23683565-2-13, Cégjegyzékszám: 13-10-042142, Képviseli: Harkácsi István vezérigazgató): Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, és a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed az irodakereso.info oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybe vevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), és a Szolgáltató által üzemeltetett portál tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A Felhasználó a Honlapon hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználója a rendszer egyik Szolgáltatásának sem.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által a Honlapon folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján a Honlapon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a lengyel.

1. A Szolgáltatás

Az irodakereso.info weboldalon található Szolgáltatások célja a szabad irodaterületek kiadása, az irodaházak népszerűsítése és széleskörű információnyújtás az irodapiacról. A Szolgáltató ezen tevékenységével első sorban az irodát keresőket és az irodaház tulajdonosokat, bérbeadókat célozza meg, ugyanakkor rendelkezésére áll, minden irodapiac iránt érdeklődőnek. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely részben tartalomszolgáltatásnak, részben közvetítő szolgáltatásnak minősül.

1.1.

A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. A Honlap további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjelenít. A tartalomszolgáltatás körébe tartoznak a teljesség igénye nélkül az alábbi Szolgáltatások: Irodaház adatlapok, Irodapiaci tranzakciók-, hírek-, rendezvények, Céges bemutatkozó adatlapok, Karrier, Who is who, Irodát keres, Help, Subdomain, Bérterület számítási módszertan, Árfolyam kalkulátor, Irodaterület kalkulátor, Bérleti díj kalkulátor, Irodabútor kalkulátor, Takarítás kalkulátor, Költözés kalkulátor.

1.2.

A Szolgáltató a közvetítő szolgáltatás keretében a Felhasználók által biztosított információk (pl. képek, adatok, leírások) honlapon való megjelenítését, illetve az azokhoz való hozzáférést biztosítja (tárhely-szolgáltatás és hozzáférés-biztosítás); továbbá információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít a Felhasználók számára (keresőszolgáltatás). A közvetítő szolgáltatások körébe tartoznak az alábbi Szolgáltatások: Irodaház kereső, Részletes kiadó iroda kereső, Hírkereső, Tranzakció kereső, Videók, Utolsó keresés paraméterei, Irodaház összehasonlítás, Bérleti ajánlatkérés biztosítása, Tömeges ajánlatkérés, Kedvenc irodaházak, Fórum.

2. A Szolgáltatások igénybevétele (regisztráció)

Az irodakereso.infon található egyes Szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz nem kötött Szolgáltatások bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

A regisztrálás a regisztrációs oldal valós adatokkal való kitöltésével történik. Amennyiben a Felhasználó nem tölti ki, illetve nem megfelelően tölti ki az adatlap „kötelező adatok” mezőit, úgy a regisztráció nem valósul meg. Hiányos adatlap esetén a regisztráció újra indul mindaddig, míg az összes szükséges mező kitöltésre nem kerül. A regisztráció sikeressége továbbá függ attól, hogy a kiválasztott Felhasználói név alatt vagy a megadott e-mail címen regisztrált-e már valaki, amennyiben a Szolgáltató adatbázisa nem tartalmazza a megadott Felhasználónevet és/vagy e-mail címet, úgy a regisztráció sikeres.

A regisztráció sikerének további feltétele, hogy a Felhasználó a megadott e-mail címére elküldött jelszóval bejelentkezzen a Weboldalra. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a regisztráció részeként hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a részére a portál szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön. A hozzájárulás megadása önkéntes.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a Felhasználási feltételeket, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját minden indoklás, illetve értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen Felhasználót a regisztrációhoz kötött Szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéből kizárni. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért.

3. Az egyes Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok

3.1. Hírlevél

A Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott email címére rendszeres hírleveleket küld, továbbá a regisztráció során kiválasztott szolgáltatások kapcsán szintén kap értesítést, válasz emaileket, értesítést időszakos akciókról, eseményekről, a portál újdonságairól, szolgáltatásairól. A Felhasználó a Hírlevél szolgáltatást regisztráció nélkül is jogosult igénybe venni.

A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozás során önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címre, az Irodakereso.info Szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről történő leiratkozással egyidejűleg a Felhasználó ezen tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó hozzájárulását is visszavontnak kell tekinteni.

3.2. „Irodát keresek” – hirdetés feladás

A szolgáltatás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. E fórum az irodát keresőknek teszi lehetővé, hogy igényeik megadásával, egyszerre minden olyan irodaházzal felvehessék a kapcsolatot, első körben e-mailben, melyek megfelelnek az irodát kereső paramétereinek. Az irodaházak ezen emailt megkapva felvehetik a kapcsolatot a potenciális bérlővel.

A regisztrált Felhasználók e „fórumban” a regisztrációs nevükkel jelennek meg, az iroda keresési hirdetésük mellett, mely a feladás dátumát is mutatja. A regisztrált Felhasználók, irodát keresők egy nap korlátlan számú irodakeresési hirdetést adhatnak fel. A személyes üzenetekért és a hozzászólásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, de a cenzúrázás, így a törlés jogát is fenntartja.

Az irodát keresek szolgáltatás "nyitott" rendszerként üzemel és a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, így minden a rendszer biztonságát sértő tevékenységekért, vírusok terjesztéséért, egyéb károkozásért, adatokhoz való hozzáférésért és azok manipulálásáért, nyilvánosságra tételéért a Szolgáltató a felelősséget a károkozóra hárítja.

A Felhasználók által feladott irodakeresési hirdetésekben tilos – különösen, de nem kizárólagosan:

 • a trágár kifejezések, megbotránkoztató, fenyegető, másokat sértő vélemények közzététele;

 • bármely szerzői jogvédelem alatt álló tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseibe ütköző módon történő megjelenítése, idézése, linkelése, valamint az ilyen tartalmak megjelenítésére más Felhasználók felkérése;

 • erkölcsi és etikai normákba (pl.: obszcén, pornográf, szexuális tartalmak és szolgáltatások kínálata) ütköző hozzászólásokat tenni, bármilyen terméket vagy szolgáltatást termékeket eladásra kínálni, reklámozni,

 • más Felhasználók megsértése. A hozzászólások, így nem tartalmazhatnak mások személyiségi jogait sértő, faji, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozást sértő, politikai pártállásra, vallási hovatartozásra, és szexuális életre vonatkozó bejegyzéseket;

 • más nevében "jelen lenni": a lap munkatársának, más szolgáltató megbízottjának/munkatársának, más Felhasználónak kiadni magát, barátok, rokonok regisztrációjával belépni és az oldalon "tevékenykedni";

 • személyes adatok közzététele – még az érintett személy hozzájárulása esetében is -, beleértve a személyes adatokat tartalmazó linkekre utalást is (lsd. az adatvédelmi és adatkezelési elveket), valamint bármely olyan információ (pl.: e-mail, levél vagy telefonbeszélgetés részlete) nyilvánosságra hozatala más személyekről, amely azonosításra alkalmas lehet;

 • olyan hozzászólások közzététele, illetve olyan tartalmak hivatkozása, amely a Szolgáltató, annak munkatársai illetőleg a Honlap olvasóinak, ügyfeleinek a jó hírnevét, üzleti érdekeit sértheti;

 • a Honlap technikai működésének hátráltatása, a Szolgáltató munkájának (tartalmi működés) akadályoztatása, és ezen tevékenységre mások buzdítása;

 • jogsértő tartalmak, bűncselekményre való felhívás, jogellenes cselekedetre való buzdítás elhelyezése, vagy az erre utaló magatartás;

 • más Felhasználók szándékos félrevezetése;

 • a reklámozás és a kereskedelmi tevékenység folytatása.

A fenti pontok bármelyikének megszegése esetén a Szolgáltató – a moderátorok útján - bármikor eltávolíttathatja a kérdéses tartalmat, a Felhasználót pedig felfüggesztheti, IP címét letilthatja, illetőleg törölheti a Szolgáltató adatbázisából.

3.3. Tranzakció feladás

E szolgáltatás díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrált felhasználó legyen akár irodaház tulajdonos, vagy bérbeadó, megjelentetheti a portálon a közreműködésével vagy irodaházában megvalósuló iroda bérbeadás paramétereit.

A tranzakciót feladó jogai és kötelezettségei megegyeznek a 3.2 pontban megfogalmazottakkal.

A szolgáltató jogköre a tranzakciók tartalmának kapcsán, szintén megegyezik a 3.2 pontban vázoltakkal.

3.4. Karrier – Állást kínál, keres hirdetés feladás

Állást keres vagy állást kínál hirdetést bárki feladhat, csak regisztrálni kell.

A feladó jogai és kötelezettségei megegyeznek az iroda keresés, azaz a 3.2 pontban megfogalmazottakkal.

A szolgáltató jogköre az álláshirdetések tartalmának kapcsán, szintén megegyezik a 3.2 pontban vázoltakkal.

3.5. Adatlapos megjelenés, azaz irodaházak alap hirdetése

Bármilyen cég megjelentetheti irodaházát, aki előfizet e megjelenésre és első körben regisztrálja a cégét. Minden cég ezt követően saját belépési adatokkal rendelkező user admin felületet kap, melyen keresztül regisztrálni tudja irodaházait, megjelentetni tranzakcióit, híreit, állás lehetőségeit, illetve lehetővé teszi, hogy megtervezhesse saját hirdetési kampányát az Irodakereso.infon.

Az irodaházat regisztráló jogai és kötelezettségei megegyeznek a 3.2 pontban megfogalmazottakkal.

A szolgáltató jogköre az irodaház adatlapok tartalmának kapcsán, szintén megegyezik a 3.2 pontban vázoltakkal.

3.6. Office Adwords hirdetés

Szöveges hirdetést feladhat minden regisztrált partnerünk, aki előfizet e szolgáltatásra. E felületen irodaházak, irodapiachoz kapcsolódó hirdetések jelenhetnek meg. A Szolgáltatónak joga, hogy eldöntse, milyen jellegű hirdetések kerülhetnek fel és a hirdetések engedélyezése előtt ellenőrizze annak tartalmát.

Az irodaházat regisztráló jogai és kötelezettségei megegyeznek a 3.2 pontban megfogalmazottakkal.

A szolgáltató jogköre az irodaház adatlapok tartalmának kapcsán, szintén megegyezik a 3.2 pontban vázoltakkal.

4. A Felhasználók által közzétett tartalom

4.1.

A Honlap Felhasználó által szerkeszthető felületet tartalmazó bármely Szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséget vállal az általa szerkeszthető felületek, hirdetések tartalmát illetően, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben keletkezett kárt is. A közreadott információk nem sérthetik sem a Szolgáltató, sem harmadik személyek jogait, valamint reklám tartalmú üzenetek közlésére nem használhatóak, illetve egyéb jogsértést sem tartalmazhatnak.

A Felhasználók által közzétett tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azonban fenntartja a jogot arra, hogy bármikor kitöröljön egy-egy, mások jogait, jogos érdekeit, jelen Felhasználási feltételeket vagy bármely jogszabályt sértő megnyilvánulást.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon bármely szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, köteles az ehhez szükséges felhasználói jogokkal rendelkezni. A 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése értelmében az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – sérti, felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt.

Amennyiben a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalommal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság bármilyen igényt támaszt vagy eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles az adott igényérvényesítés vagy eljárás miatt a Szolgáltatónál felmerült minden kárt és költséget megtéríteni, valamint valamennyi szükséges intézkedést megtenni a Szolgáltató jóhírnevének megóvása érdekében.

4.2. Moderáció (a Felhasználók által közzétett tartalom ellenőrzése és eltávolítása)

A Szolgáltató Moderátorok (adatlapokat, levelező listát, irodát keres-, karrier, - who is who rovatokat tranzakciókat, híreket, szöveges hirdetéseket ellenőrző személy) útján felügyeli az irodakereso.info a felsorolt rovataiban megjelenő tartalmakat. A Moderátor feladata eldönteni, hogy adott témában, adott tartalom mennyire sérti mások érdekeit, illeszkedik-e a Szolgáltató érdekeihez és jelen Felhasználási feltételekhez, továbbá, hogy figyelje az irodapiac színterén zajló eseményeket és az ott megjelenő tartalmat mindenki számára olvashatóvá, élvezhetővé és használhatóvá tegye.

Amennyiben a Moderátor a Felhasználási feltételek megsértését észleli, az adott tartalmat jogosult törölni, és ezzel egyidejűleg az adott Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni a rendszerből. A Moderátor minden esetben a Felhasználók és a Szolgáltató érdekeit védi. A Moderátor saját belátása szerint cselekszik, a tartalomból egy-egy mondatot, illetve indokolt esetben egy egész hirdetést, hírt, stb. is törölhet, utólag bejegyzéseket azonban át nem szerkeszthet. A jogi normákba ütköző hozzászólásokat, véleményeket mérlegelés nélkül törli a Moderátor.

A Moderátor a Felhasználási feltételekbe nem ütköző tartalmakat nem törli, még kifejezett kérésre sem.

A Moderátornak nem kell megindokolni döntéseit, felelősséggel csupán a Szolgáltató felé tartozik.

Amennyiben egy Felhasználó súlyosan és/vagy folyamatosan vét a Felhasználási feltételek ellen, úgy a Moderátor kezdeményezésére a Szolgáltató jogi útra terelheti az ügyet.

A Szolgáltatót sem a Felhasználó, sem harmadik személyek felé nem terheli felelősség az eltávolítással esetlegesen okozott kárért.

5. Szerzői jogi védelem

5.1.

A Honlap és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel.

5.2.

A Felhasználók az általuk a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott tartalmak tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi és időbeli korlátozástól mentes felhasználási jogot engednek a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ezeket a tartalmakat szabadon felhasználhatja online, nyomtatott vagy egyéb publikálásra, valamint fenntartja a jogot ezen hozzászólások módosítására, törlésére.

6. Hirdetések és linkek

6.1.

A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett reklám tartalmú szolgáltatások elhelyezésére is.

6.2.

Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni. A Szolgáltató ebben az esetben tartalmának, és ezáltal védelme alatt állónak tekinti a Felhasználók neveit, Felhasználóneveit és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.

6.3.

Az irodát keres nyitott szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, hirdetés feladás, mely nem az irodakeresésre irányul. Minden más jellegű hirdetés, vagy reklám feladás, törlésre kerül és a második megjelentetési kísérlet után, a feladni szándékozó IP címe tiltásra kerül.

6.4.

A Honlapon szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.

A bannerek hirdetésnek minősülnek.

7. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

7.1.

A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - nem felel.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

7.2.

A Honlapot mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat.

7.3

A Szolgáltató az irodát kereső személyek személyes adatait – közvetítő szolgáltatóként – kizárólag azok begyűjtése és a hirdetést feladó Felhasználók felé történő továbbítás céljából kezeli. Ennek megfelelően a Szolgáltató felelőssége a hirdetési szolgáltatás keretében kizárólag ezekre az adatkezelési műveletekre terjed ki. A GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatást a Szolgáltató – ezen adatkezelések vonatkozásában – az Adatkezelési tájékoztató 3.2. pontjában adja meg.

A hirdetést feladó Felhasználók részére továbbított személyes adatok kezelésének jogszerűségéért, illetve annak biztonságáért a továbbítást követően a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. számú rendelet (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.

 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.

 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.

 • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.