Fontos üzenet volt a reklámok között

A UPC levelében arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy a cég megszűntnek tekinti a régi, szóban vagy írásban megkötött szerződésüket, egyben elfogadottnak tekint egy újat, ha az előfizető úgymond "ráutaló magatartásával" továbbra is igénybe veszi a szolgáltatását, vagy az értesítést követő számláját rendben befizeti - közölte a Privátbankárral az NMHH.

Az ajánlat sima postai levélben érkezett az előfizetőkhöz. Az ilyen küldemény átvétele nem igazolható, ráadásul a szerződéses jogviszonyt alapjaiban érintő ajánlatot a UPC egy Tájékoztató címet viselő levél hátoldalán, reklámszövegek között helyezte el, amit az előfizetők sok esetben észre sem vettek - írja a hatóság.

Az NMHH a levél kapcsán azonnal figyelmeztette az előfizetőket, hogy a ráutaló magatartással esetlegesen létrejövő szerződéseik kevesebb védelmet nyújtanak számukra, mint az írásban vagy szóban megkötöttek. Később a UPC visszavonulót is fújt: megállapodtak Dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztossal, a UPC a korábbinál pontosabb, teljes részletességű tájékoztatást nyújtott előfizetőinek az általa ajánlott szerződésmegújításról, és meghosszabbította a határidőt annak elfogadására vagy visszautasítására.


Vizsgálat is indult

Az előfizetők figyelmeztetésével egyidejűleg az NMHH hivatalból is eljárást indított, hogy megállapítsa, jogszerű volt-e a UPC szerződésmódosítási kísérlete. A vizsgálat során kiderült, hogy a szolgáltató jogsértő módon járt el a szerződésmódosítások során, mert nem volt meg a szolgáltató és az előfizetők között hatályban lévő szerződések megszüntetésére irányuló közös megegyezés.

A vizsgálat megállapította, hogy a UPC helytelenül tekintette új szerződés elfogadására utaló magatartásnak azt, ha ügyfelei továbbra is igénybe veszik szolgáltatását, illetve rendben befizetik esedékes számláikat. A jogszabályok alapján ebből a szolgáltató nem következtethet arra, hogy az ügyfél eredeti szerződését meg akarná szüntetni, és egy másikat szeretne kötni, vagyis ezek nem minősülnek az ügyfél részéről ráutaló magatartásnak.


800 ezer ügyfél érdeke sérülhetett

Az NMHH szerint a szerződésmódosításokkal a UPC célja vélhetőleg az volt, hogy önmaga és ügyfelei között ráutaló magatartással megkötött szerződéseket hozzon létre, melyeket később egyoldalúan, az előfizetők kifejezett beleegyezése nélkül, számukra akár hátrányosan is módosíthat, amire az eredeti szerződések érvényben hagyásával nem lett volna módja.

A UPC magatartása mintegy 800 ezer ügyfele érdekét sértette súlyosan, mivel figyelmen  kívül  hagyta  az  előfizetői  szerződések  közös  megegyezéssel történő  megszüntetésére  vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Az előfizetők védelme  érdekében  az  NMHH  a  szolgáltatót első fokon 60 millió forintos bírsággal sújtotta.


Megvizsgálják a fellebbezési lehetőségeket

A UPC érvényben lévő előfizetéseit nem érinti a hatóság határozata - közölte a társaság. A UPC tudatta: befizeti a bírságot, ugyanakkor megvizsgálja a határozattal kapcsolatos fellebbezés lehetőségét.

A szolgáltató közölte: az előfizetőknek semmi teendőjük nincs az üggyel kapcsolatban. A UPC továbbra is folyamatosan, változatlanul biztosítja szolgáltatásait ügyfeleinek. A szerződésmegújítás ügyében a szolgáltató mindvégig együttműködött a hatóságokkal, és a jövőben is a hírközlési biztossal kötött megállapodásnak és a jogszabályoknak megfelelően fog eljárni - áll a közleményben.

Közölték azt is: a UPC a szerződésállományának egységesítése, illetve az egyszerűbb, hatékonyabb ügyfélkiszolgálás és kapcsolattartás érdekében ajánlott fel tavaly novemberben szerződésmegújítást az előfizetőinek. A szerződés új módon való megkötése kizárólag formai változást jelentett - írták közleményükben -, ami sem a csomagokat, sem a szolgáltatást nem érintette, és minden más feltétel is teljesen változatlan maradt.


A többség elfogadta a módosítást

A UPC ezzel semmilyen hátrányt nem kívánt ügyfeleinek okozni, épp ellenkezőleg, a módosításokkal szembeni ellentmondási jogukat megtartva, egyszerűsíteni kívánta a szolgáltató az előfizetők szerződését – olvasható a közleményben.

Emlékeztetnek arra: a társaság az aggályok rendezésére megállapodást kötött a média- és hírközlési biztossal, amelynek értelmében a UPC a korábbinál részletesebb tájékoztatást nyújtott előfizetőinek a szerződésmegújításról és meghosszabbította a határidőt annak elfogadására vagy visszautasítására.

A meghosszabbított határidőig az előfizetők kevesebb mint egy százaléka jelezte csupán, hogy nem kíván élni a szerződésmegújítás lehetőségével, döntő többségük elfogadta azt.