A bírálók első, második és harmadik helyezettet fognak a pályázók közül kiválasztani, a díjak mellett a pályázatot támogató szakmai szervezetek különdíjait is elnyerhetik a pályázók. Amennyiben valamely, a FIABCI World Prix d`Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázat kategóriájában három, vagy  több nevezés érkezik a zsűri az adott kategória legjobbját is díjazza.


A pályázat nyertesei jogosultak hazánkat képviselni a FIABCI WORLD PRIX D`EXCELLENCE nemzetközi  ingatlanfejlesztési nívódíj pályázaton. A kiíró minden támogatást megad a magyarországi pályázóknak a nemzetközi pályázaton való részvételhez. A pályázat eredményéről kiadvány készül, amelynek bemutatójára az eredményhirdetésen kerül sor.  


Kapcsolat

A szervezési munka felelős vezetője Gönczi László, a   FIABCI HUNGARY  elnöke:

Magyar Ingatlanszakmai Egyesület
•    1126. Budapest, Szendrő utca 18/A
•    Tel/ Fax.: 06-1-2754-780
•    Mobil : 06-30-9311-099
•    E-mail: [email protected]  

A szervezés lebonyolítója Kispál Sándor a Magyar Ingatlanszövetség főtitkára.

•    1146. Budapest, Thököly út 58-60.
•    Tel: 06-1-336-0072; Mobil: 06 209 453 613
•    E-mail: [email protected]

 

1.    Részvételi feltételek

Nevezni lehet minden olyan épületet, épületegyüttest, közterület fejlesztést, amely 2008 január 1. után, de   2015. december 31 - e előtt kapta meg a használatbavételi engedélyt, vagy első bérlője, illetve felhasználója 2015. december 31 - e előtt birtokba vette az egész épületet (illetve annak egy részét).

A nívódíj pályázatra az adott ingatlan fejlesztésében résztvevő szervezet, vagy személy nevezheti be az alkotást (azaz a tulajdonos, a beruházó, a tervező, a kivitelező, az ingatlanközvetítő, a megrendelő, vagy más szervezet, amely az épület létrehozásában, üzemeltetésében  aktív szerepet játszott, vagy játszik).

A pályázatra 2016. szeptember 23.-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagokat 2016. szeptember 30.-ig kell eljuttatni a Magyar Ingatlanszövetség címére.  (1146. Budapest, Thököly út 58-60.)

A nevezésnek nem feltétele a FIABCI tagság!
A pályázatra jelentkezni a kitöltött jelentkezési lap és a részvételi díj átutalását igazoló bizonylat másolatának megküldésével lehet.

A részvételi díj  195.000 Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen 247.650 Ft, melyet UniCredit Banknál vezetett Magyar Ingatlanszakmai Egyesület elnevezésű 10918001-00000416-03910004 számú számlára kell befizetni

A fenti összeg a pályázat anyagát bemutató kiadvány elkészíttetésének és  a magyar pályázat lebonyolításának költségeit foglalja magába.
 

2.    A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat lebonyolításának menetrendje
    Jelentkezési határidő                         2016. szeptember 23.
    A pályázati anyagok beküldési határideje             2016. szeptember 30.
    Eredményhirdetés (Az időpontról később lesz döntés)  2016. november
 

3.    A pályázati anyagok

3.1.      Az épületet bemutató min 10, maximum 40 db nagy felbontású fotó.  ( A fotók között külső és belső felvételek egyaránt legyenek. )

3.2.       Az ingatlanfejlesztés rövid ismertetésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia

3.2.1.    A létesítmény elnevezése, címe

3.2.2.    Rövid leírás az épületről (méretek, jellemzők)

3.2.3.    Az ingatlanfejlesztés menetének ismertetése:

•    Előkészítési fázis.  Az ingatlanfejlesztés célja és koncepciója,
•    Fejlesztési és kivitelezési fázis.
    Építészeti és városfejlesztési koncepció
    Innovatív műszaki megoldások.
    A kivitelezés kezdete és befejezése
•    Értékesítés és ingatlankezelés.
•    Bérbe-adottság az épület átadásakor és 2016. szeptember 1.-én.
•    Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele.
•    Hogyan szolgálja az ingatlanfejlesztés a szűkebb és tágabb környezetét, az életminőség javítását és közösségi érdekeket.

3.3.    A pályázati anyaghoz mellékletként elkülönítve további ismertetők csatolhatók.  

3.4.    A pályázat szervezői nagyon fontosnak tartják a környezettudatos ingatlanfejlesztést.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete kezdeményezésére úgy döntöttünk, hogy az e téren legjobb pályázatot különdíjban részesítjük.
Kérjük, hogy amennyiben az ingatlan/projekt tartalmaz környezettudatos megoldásokat, az ehhez kapcsolódó információkat adja meg, hogy a pályázat e tekintetben értékelhető legyen.
Mutassa be a projekt környezeti hatásait, az erőforrások hatékony használatát, valamint a gazdasági és társadalmi hatásokat egyaránt.
Az ismertetés elkészítéséhez az alábbi szempontrendszer segítséget nyújt, amely az elbírálás alapját is képezi.
A nemzetközi pályázat fenntartható fejlesztés kategóriájának megfelelő pályázatok benyújtóitól kérjük az ezzel kapcsolatos információkat szíveskedjenek az alábbiak szerint megadni.
A mennyiben a pályázó nem kíván a környezettudatos fejlesztés különdíjáért indulni, az alábbi szempontok szerinti ismertetést nem kell elkészíteni,

3.4.1.    A környezettudatosság szakmai értékelésének fő szempontjai

3.4.1.1.    Terület elhelyezkedés és ökológia , ezen belül:

•    zöldmezős vagy barnamezős beruházás, rehabilitáció
•    nem zöldmezős beruházás esetén milyen mértékű a meglévő épület, helyszín újrahasznosítása, valamint a fejlesztés növelni tudta-e a terület ökológiai értékét (a beruházás előtti állapothoz képest)
•    az ingatlan/projekt megfelelő közösségi közlekedési kapcsolattal rendelkezik-e (tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés, gyalogos közlekedés). Kerékpáros közlekedés esetén térjen ki a biztonságos megközelítésre, biztonságos és védett kerékpártárolókra, az ingatlan/projekt ehhez kapcsolódó szolgáltatásaira (zuhany, öltöző)
•    egyéb, a kibocsájtás csökkentést elősegítő megoldások bevezetésre kerültek-e (nem egyéni autós közlekedést támogató megoldások, mint pl. tele-kocsi rendszer, vagy elektromos autótöltő állomás)
•    az ingatlan/projekt 500 m-es körzetében megtalálható alap- és középfokú szolgáltatások (posta, élelmiszerbolt, étterem, ATM, gyógyszertár)
•    egyéb, a magyar vagy a nemzetközi gyakorlatban is innovatívnak mondható megoldás/program az ingatlan klímabarát elhelyezése, ökológiai megoldása területén

3.4.1.2.    Energia és fogyasztás , ezen belül:

•    az ingatlan/projekt fogyasztás csökkentő megoldásai a hűtés/fűtés, a szellőzés, a világítás, a vízellátás, a hulladékgazdálkodás rendszereiben. Nevezze meg konkrétan és térjen ki a fogyasztáscsökkentés mértékére is!
•    megújuló energia, ill. hőtermelés – ez(ek) a teljes energiafelhasználás hány százalékát fedi(k) le?
•    az egyes nagyfogyasztók (pl. légkezelő, hűtés, fűtés, világítás, stb.) külön mérhetősége
•    design elemek, intézkedések, programok, melyek az energia fogyasztás csökkentésére vonatkoznak, beleértve az épület-felhasználói szokásokra vonatkozókat is (oktató, nevelő jellegű intézkedések)
•    egyéb, a magyar vagy a nemzetközi gyakorlatban is innovatívnak mondható megoldás/program az energiahatékonyság és fogyasztáscsökkenés területén

3.4.1.3.    Egészséges (belső) környezet – az épülethasználók jó közérzete , ezen belül:

•    egyénileg szabályozható hő, szellőzés, fény és árnyékolás szabályzók, valamint intelligens szabályozhatóságot biztosító BMS rendszer
•    frisslevegő ellátás mértéke és megoldása, természetes szellőztetés lehetősége (nyitható ablakok)
•    a burkolatok, festékek/ragasztó anyagok, bútorok (pl. illékony szerves vegyületektől mentes festékek és ragasztók, formaldehid-mentes fa-elemek és bútorok, minősített padló burkolatok, stb.)
•    innovatív megoldások, programok, melyek az épülethasználók egészségéhez és jó közérzetéhez hozzájárulnak
•    környezetbarát termékek beszerzésére vonatkozó (belső) szabályzat - ha igen, nevezze meg konkrétan, hogy pontosan milyen anyagokra, folyamatokra terjed ki
•    egyéb, a magyar vagy a nemzetközi gyakorlatban is innovatívnak mondható megoldás/program az ingatlan egészséges beltéri környezete területén

3.4.1.4.    Egyéb , ezen belül:

•    az ingatlanhoz kapcsolódó innovatív, vagy hazai viszonylatban kimagaslóan magas teljesítményt elérő eredmény
•    az ingatlan vagy üzemeltetés kapott-e már a múltban a környezettudatosságra vonatkozó egyéb díjat, elismerést? (hazai vagy nemzetközi szakmai díj, elismerés, stb.)
•    az ingatlan vagy üzemeltetés rendelkezik-e 3. fél általi tanúsításokkal, mely kifejezetten a fenntarthatóságra és környezettudatosságra vonatkoznak? (pl. nemzetközi zöldépület-minősítési rendszerek, vagy az üzemeltetés ISO14001-es tanúsítványa, stb.)
3.5.    Formai követelmények:

3.5.1.    A fényképeket PDF formátumban úgy kell feltölteni, hogy ne kelljen egyenként megnyitni. A szöveges munkarészeket magyar nyelven, Word for Windows formátumban kell elkészíteni. Az anyagokat két példányban CD –n kell beadni.

3.5.2.    A nevezési lap 1. és 2. pontját kérjük  szerkeszthető world formátumban is beadni. (Kérjük az adatokat pontosan megadni, mert így fognak megjelenni a pályázatról készülő kiadványban.)


4.    A pályázat értékelése

A pályázatra benyújtott műveket nemzetközi zsűri értékeli, melynek elnöke Gönczi László a FIABCI HUNGARY elnöke. Tagjai az ingatlanfejlesztési szakma elismert képviselői, valamint a pályázatot támogató szakmai szervezetek által delegált szakemberek.
Az értékelés a FIABCI World Prix d`Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázat kritériumainak figyelembe vételével történik, mivel a szervezők egyik célja az, hogy  a magyar ingatlanfejlesztők részt vehessenek a nemzetközi pályázaton.
Az értékelés nem kategóriánként történik, azonban, amennyiben valamely, a  FIABCI World Prix d`Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázat kategóriájában három, vagy  több nevezés érkezik a zsűri az adott kategória legjobbját is díjazza. (A nemzetközi pályázat kategóriáit az alábbi táblázat tartalmazza.)


5.    A pályázat díjazása.

A pályázat nem pénzdíjas.

A zsűri döntése alapján a legjobb három alkotás elnyeri a FIABCI magyarországi ingatlanfejlesztési nívódíjának I., II. illetve III. helyezését jelképező kisplasztikát, jogosult a díj elnyerésének tényét és jelképét az épületen illetve a cégismertető anyagaiban felhasználni.
A kategóriák legjobbjai különdíjat kapnak, ezen kívül a pályázatot támogató szervezetek által felajánlott különdíjakat is átvehetik az arra érdemes ingatlanfejlesztés képviselői.
A pályázók szavazatai alapján a legjobb pályamű a résztvevők különdíját kapja.
 

6.    A pályázat hivatalos támogatói

•    FIABCI HUNGARY
•    Magyar Ingatlanszövetség
•    Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége
•    Lakásvásár Média Csoport
•    Magyar Építész Kamara
•    Budapesti Építész Kamara
•    Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
•    Magyar Urbanisztikai Társaság
•    Magyar Szállodaszövetség
•    Magyar Fürdőszövetség
•    Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, (  Hungary Green Building Council - HuGBC)
•    Kiemelt online média partner: www.irodakereso.info

 

7.     Eredményhirdetés

A pályázat eredményét a hagyományoknak megfelelően az összes benevezett pályaművet bemutató kiadványban mutatjuk be, melyet a díjkiosztó ünnepség alkalmával jelentet meg  a FIABCI HUNGARY.
A díjkiosztó ünnepség után a szervezők sajtótájékoztatót és fogadást tartanak.
 

8.     FIABCI World Prix d´Exellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat.

A párizsi székhelyű FIABCI - Nemzetközi Ingatlan Szövetség minden évben megrendezi a FIABCI World Prix d’Excellence elnevezésű nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj pályázatát.  
A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat díjazottjai jogosultak a nemzetközi pályázaton képviselni Magyarországot, amelyhez a kiíró minden támogatást megad.

 

 

FIABCI