A keretmegállapodás alapján megrendelt munkák értéke 20-400 millió forint. A jellemző munkák között a várak falkoronáinak védelme, várfalazás, műemléki épületek tető-, illetve homlokzat felújítási munkái szerepelnek.
Ajánlatot az tehet, aki az elmúlt három üzleti év átlagában évi nettó 300 millió forint árbevétellel rendelkezik. Az árbevételből évi nettó 100 millió forintnak műemléki felújításból kell származnia.

Az ajánlattétel határideje szeptember 2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat lesz a nyertes úgy, hogy csak a különböző munkanemek fajlagos árai számítanak az értékelésnél.