Ez az első alkalom, hogy az RICS a Nemzetközi Kereskedelmi Ingatlan Monitor kutatásai alapján Magyarország tekintetében is közzétette 2013 év végi adatait.

Általánosságban elmondható, hogy a javuló makrogazdasági környezet hatására számos országban pozitív fordulatot vett az ingatlan szektor teljesítménye, különösképpen a kiskereskedelmi ingatlanokat figyelve. Ha a világpiac különböző részeit vizsgáljuk, azt látjuk, hogy Európa maradt a legóvatosabb mind a jelenlegi, mind a jövőbeni elvárások tekintetében. Ez alól kivételt jelent Németország és az Egyesült Királyság, ahol megerősödött bizalom jellemzi a 2014. évre vonatkozó várakozásokat.

A magyarországi eredmények tekintetében figyelemre méltó, hogy 2011 óta először mutatnak pozitív képet mind a bérlői, mind a befektetői hangulatot mérő indexek, ami elsősorban a kereslet növekedésének tudható be. A bérleti díjak stabilizálódtak az irodai és ipari szektorokban, bár továbbra is csökkenni látszanak a kiskereskedelmi ingatlanok területén. Habár az eladási árak még mindig csökkenő trendet mutatnak, a kereslet a problémás ingatlanok iránt továbbra is élénk, és a kínálat is stabilizálódott.

Michael Smithing FRICS, az RICS magyarországi csoportjának elnöke hozzátette: az RICS Kereskedelmi Ingatlan Monitor eredményei megerősítik azt az általános piaci hangulatot, miszerint a magyar ingatlanpiac végre elindult a stabilizáció útján. A javuló gazdasági mutatók a kereskedelmi ingatlanok területén tapasztalható keresletre is pozitív hatással vannak. Tekintettel a viszonylagos túlkínálatra, számos piaci szegmensben eltarthat még egy ideig, hogy a nagyobb aktivitás emelkedő árakat generáljon, de a piaci folyamatok mindenképp a helyes irányba indultak el.

Winkler Edina MRICS, az RICS Magyarország elnökségi tagja felhívta a figyelmet, hogy a specifikusan a helyi piacokról szóló legutóbbi ”Market Sentiment Survey” eredményei is nagyrészt alátámasztják a nemzetközi felmérés magyarországi vonatkozású megállapításait. Az említett tanulmány (amely a Portfolio.hu-val közösen készült és honlapjukon megtalálható) is piaci hangulatot mér adott ingatlantípusok vonatkozásában és ebből állapít meg egy ingatlanpiaci mutatót, amely az elmúlt év végére minimális javulást jelzett a korábbi hónapokhoz képest. A felmérés szintén kimutatta, hogy a befektetési kedv egyértelmű növekedésére számíthatunk a következő időszakban. A bérleti díjak tekintetében itt is a stabilizáció volt az általános. Kivételt képeztek ez alól a bevásárló parkok és a nagy területű kereskedelmi egységek, valamint a prémium kategóriás irodaterületek, ahol a bérleti díjak csökkenése nem állt meg.

Csuhay Borbála MRICS, az RICS Magyarország Elnökségének tagja szerint bár az üresedési ráta elég magasnak mondható, a jó elhelyezkedésű és jó minőségű ingatlanok továbbra is jó kiadottsággal rendelkeznek. A jelenlegi üres területek is általában sok kis területből tevődnek össze a házakon belül, nagyon ritka a nagy egybefüggő terület. Mivel kevés a folyamatban lévő spekulatív fejlesztés és egy irodaház általában véve 18 hónap alatt készül el, így amennyiben valamelyik cég például két év múlva szeretne nagyobb területet bérelni, annak már most el kell kezdeni a keresést, hogy a fejlesztőknek legyen módja meg is építeni az épületet.

Hermán Róbert MRICS, aki szintén az Elnökség tagja úgy gondolja, hogy a magyarországi befektetési hangulat javulásában (így a befektetési volumen növekedésében) egyre nagyobb szerepet játszottak a helyi vásárlók, akik jó belépési pontot láttak a piacon, hiszen ötvözni tudták az MNB kedvező finanszírozási forrásait és a fajlagosan alacsony eladási árakat. Globális jelenség, hogy ’biztonságosnak’ ítélt befektetési termékek hozamszintje rekord mélységben van és ennek eredményeképpen az ingatlan, mint befektetési eszközosztály továbbra is vonzó és egyre vonzóbb célponttá válik. Ennek hatására a külföldi piacokon jelentős a nagyobb intézményi befektetők aktivitása, mely Magyarországon a további stabilizálódás esetén további keresletet támaszthat.

 

RICS