Az ingatlanalapokra vonatkozó ajánlást tett közzé internetes honlapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF): a dokumentum több területen is a stabil működést célzó javaslatokat fogalmaz meg az érintett alapkezelők részére.

A felügyelet az ajánlásban felhívja a figyelmet: a nettó eszközértékkel szemben a befektetési jegy tulajdonos részéről jogos elvárás, hogy az az alap vagyonának, illetve a tulajdonos befektetésének reális, valós értékét mutassa, ami feltételezi az alap eszközeinek transzparens, konzekvens, megfelelő módszereken alapuló értékelését.

Az ingatlanalap-kezelők számára a felügyelet javasolja azt is, hogy saját szabályzatban rendelkezzenek a bizalmas információk áramlásáról és azok kezeléséről. Az ajánlás elvárásokat fogalmaz meg az ingatlanértékelőkkel szemben is. Így a PSZÁF javasolja, hogy az ingatlanértékelő egy ingatlanalaptól származó jövedelme (bevétele) ne haladja meg éves jövedelmének harminc százalékát. Az ingatlanértékelő szervezeteknél pedig ugyanitt tíz százalék az irányszám.

A felügyelet ajánlása szerint az érték megállapítása során az értékelési eljárásoknál a szokásosan elemzett kockázatok közül különös figyelmet javasolt fordítani az ingatlan hosszú távú értékállandóságának kockázatára, illetve a piaci és egyéb adatok megbízhatatlansága miatti kockázatokra.

Fontos pontja az ajánlásnak, hogy az ingatlanalap-kezelő rendkívüli helyzetre vonatkozó likviditási tervvel rendelkezzen. A rendkívüli helyzetre vonatkozó likviditási terv arra szolgál, hogy az ingatlanalap-kezelési tevékenységet folytató vállalkozás ezáltal számításba vegye a rendkívüli helyzeteket, ha a normál működés keretében nem képes eleget tenni fizetési kötelezettségeinek – hívja fel a figyelmet a dokumentum.

A nyílt végű ingatlanalapoknál a féléves és éves jelentés kötelező tartalmi elemein túl javasolt – egyebek mellett – az ingatlan értékelési módszerének és eljárásainak bemutatása is.

 


Forrás: Világgazdaság online