Az eredményre két további egyszeri tétel is negatív hatást gyakorolt: a Gerling Quartier projekt költségvetés-túllépése 48,0 millió euróval rontotta az ingatlanfejlesztést eredményét, a befektetőkkel folytatott jogvita rendezése pedig 29,4 euró költséggel járt. Az üzemi eredmény 118,2 millió euró volt (289,1 millió euró).

„Az elmúlt pénzügyi év eredményeit számos esemény befolyásolta, elsősorban az IMMOFINANZ vezető európai ingatlancéggé fejlődését előkészítő döntés, valamint a feszült oroszországi politikai és gazdasági helyzet. A BUWOG rendkívül sikeres leválasztása és logisztikai portfóliónk értékesítése után a jövőbeni növekedés érdekében az irodai és a kiskereskedelmi szegmensre összpontosítunk. Organikus növekedésre számítunk, pl. a németországi irodapiacon nemrégiben indított fejlesztési projekteknek köszönhetően, de akvizíciókat is tervezünk. Végre magunk mögött tudhatjuk cégünk történetének egy kellemetlen epizódját: sikerült peren kívüli megegyezés útján lezárnunk egy olyan vitát befektetőinkkel, amely még 2009 előtt kezdődött” – nyilatkozta Oliver Schumy, az IMMOFINANZ vezérigazgatója.

„Az előző pénzügyi évben hozott tőkegazdálkodási lépések megalapozták fenntartható osztalékfizetési szabályainkat, és lehetővé teszik az IMMOFINANZ számára, hogy az Oroszországra jelenleg jellemző rendkívüli politikai és gazdasági helyzet ellenére ismét osztalékot fizessen. Ezért részvényenként 6 eurócent osztalék kifizetését fogjuk javasolni az 2015/16-os pénzügyi év részvényesi közgyűlésének” – tette hozzá a vezérigazgató. Az osztalékfizetés az osztrák adójogszabályok szerint tőketörlesztésnek minősül, így adómentes lesz a személyi portfóliójukban IMMOFINANZ részvényekkel is rendelkező, Ausztriában élő magánszemélyek számára.


Eredmény

A bérletidíj-bevétel 18,4%-kal 314,5 millió euróra csökkent a 2015/16-os pénzügyi évben (a 2014/15-ös 385,6 millió euróról). A visszaesés oka mindenekelőtt az oroszországi gazdasági környezet romlása, ahol az IMMOFINANZ átmenetileg csökkentette a bérlői által fizetendő bérleti díjakat moszkvai bevásárlóközpontjaiban, valamint a tervezett ingatlaneladások. Az oroszországi bérletidíj-bevétel 82,2 millió euró volt a jelentés időszakában – ami elmarad a 2014/15-ös 136,2 millió eurótól.

A jelentés évében 86,3%-ra nőtt az elkészült beruházások portfóliójának foglaltsági szintje (a 2014/15-ös 84,2%-ról, a logisztikai ingatlanokat is figyelembe véve). 2016. április végén 81,7% volt a foglaltság az irodai szegmensben (2014/15: 75,0%) és 91,1% (92,0%) – Oroszországot nem számítva pedig stabil 94,1% – a kiskereskedelmi szegmensben.

Az ingatlanértékesítés eredménye 0,8 millió euró volt a jelentés évében (2014/15: 44,4 millió euró). A portfólió optimalizálása és korrekciója érdekében több bécsi lakóingatlant és irodaépületet, valamint kisebb kiskereskedelmi ingatlant adtak el Ausztria különböző tartományaiban, továbbá a 23 telephellyel rendelkező holland City Box raktárláncot is értékesítették.

Az ingatlanfejlesztés eredménye -15,0 millió euró volt ( (2014/15: 11,4 millió euró). A negatív eredmény elsősorban annak következménye, hogy a kölni Gerling Quartier fejlesztési projekt költségei túllépték a költségvetést. A 2015/16 harmadik negyedévében bejelentett költségvetés-túllépést főként a műemlékvédelmi előírások valamint a mélygarázs építése okozta. Ezek együtt 48,0 millió euróval rontották az ingatlanfejlesztés eredményét a vizsgált időszakban.

Az üzemi eredmény 118,2 millió euró volt – 59,1%-kal alacsonyabb, mint az előző évben (289,1 millió euró). Az egyéb üzemi költségek (általános költségek) -86,4 millió euróra emelkedtek (2014/15: -69,7 millió euró) elsősorban a befektetőkkel folytatott jogvita rendezésének egyszeri, 29,4 millió eurós költsége miatt. A rendezés tisztázta a jogi helyzetet, és pontot tett a 240 millió euróról szóló jogvita végére.

Az IMMOFINANZ befektetési célú ingatlanportfólióján végzett (devizahatással korrigált) átértékelés eredménye, -545,0 millió euró volt az összes piacot figyelembe véve (2014/15: -317,3 millió euró), elsősorban a moszkvai kiskereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos leírások miatt. Ezeket a leírásokat némileg ellensúlyozta az ausztriai és magyarországi átértékelések pozitív hatása (57,4 millió euró értékben). 2015/16-ban az IMMOFINANZ a CBRE-t bízta meg a kelet-európai ingatlanok értékbecslésével, míg Németországban és Ausztriában a BNP Paribas végezte ezt a feladatot. Az ingatlantulajdon devizaalapú átértékelésének hatása 411,3 millió euró volt – a 2014/15-ös 224,4 millió euróval szemben. Ez szinte teljes egészében Oroszországgal kapcsolatos, hiszen az összes többi fontos országban eurót használnak, oka pedig az, hogy a helyi orosz vállalatok ingatlanjainak rubelben számított értékét az euró és az USA dollár rubellel szembeni jelentős felértékelődése után váltották át a vizsgált időszakban.

A pénzügyi eredmény -319,1 millió eurónak felelt meg (2014/15: EUR -554,7 millió euró). A finanszírozási költségek -172,1 millió euróra csökkentek (2014/15:-189,4 millió euró). A pénzügyi eredmény tartalmaz egy -222,3 millió eurós devizahatást is (2014/15: -268,6 millió euró), amely az orosz portfólió devizavonatkozású értéknövekedését korrigálja.

A 2015/16-os év bővített egy részvényre jutó eredménye -0,40 euró (2014/15: -0,37 euró). Az EPRA szerinti részvényegységre jutó nettó eszközérték (EPRA NAV) 3,39 euró volt 2016. április 30-án (2015. április 30.: 3,99 euró).

A működési cash flow 146,9 millió euróról 64,9 millió euróra esett vissza, ami 55,8%-os csökkenés. A 158,2 millió eurós korrigált működési cash flow tartalmazza a befektetőkel folytatott jogvita rendezése miatti egyszeri kifizetés (75,8 millió euró), valamint a BUWOG részére az IMMOFINANZ adózási csoportból való kilépés után folyósított elszámoló kifizetés (17,5 millió euró) értékét is.

A készpénz és a készpénzzel egyenértékű eszközök értéke 378,8 millió euró volt 2016. április 30-án (2015. április 30.: 392,9 millió euró). Ez tartalmazza a megszüntetett tevékenységekkel és az elidegenítési csoportokkal kapcsolatos készpénzt és készpénzzel egyenértékű eszközöket is – 0,39 euró részvényegységre jutó értékben (a saját részvényállományt figyelmen kívül hagyva).


A 2015/16-os pénzügyi év eredményei MAGYARORSZÁGON, 2016. április 30-i állapot szerint
Az IMMOFINANZ magyarországi ingatlanjai a társaság teljes portfóliójának 8,7%-át teszik ki. A 32 ingatlan (25 elkészült beruházás és 7 folyamatban lévő projekt) könyv szerinti összértéke 476,1 millió euró. Az elkészült beruházások portfóliója 12 irodaépületből (a teljes irodaportfólió 12,0%-a), és 13 kiskereskedelmi célú ingatlanból (a teljes kiskereskedelmi portfólió 7,1%-a) áll.
 
A 2015/16-os pénzügyi év végén a magyarországi bérletidíj-bevétel stabilnak mutatkozott: a 25,5 millió eurós összeg a Csoport teljes bérletidíj-bevételének 8,1%-a.


Kilátások

Az irodai és kiskereskedelmi szegmensek koncentrációja után a társaság most e két terület portfólió szerkezetének további optimalizálására összpontosít, és értékteremtő növekedést kíván elérni az elkészült beruházásoknál.

Céljai között szerepel a foglaltsági szint további emelése, és a bérlőknek nyújtott szolgáltatások folyamatos fejlesztése. A kiskereskedelmi szegmensben az IMMOFINANZ bevezeti meglévő bevásárlóközpontjaiban a VIVO! márkát. Az irodai szegmensben is új márka bevezetését és konszolidálását tervezi. Az egymáshoz hasonló termékek összehasonlításán alapuló (like-for-like) elemzések szerint a bérleti díjak – Oroszország kivételével – a teljes portfólióban változatlanok maradnak.

A cash flow növelésére irányuló intézkedések részeként az IMMOFINANZ a jelenlegi kedvező piaci környezetben csökkenteni kívánja finanszírozási költségeit (2016. április 30.: 3,85% a kamatkockázatok fedezésére szolgáló származékos ügyletekkel együtt és 3,54% nélkülük), és a Csoport általános költségeinek mérséklésére törekszik.

A CA Immobilien Anlagen AG mintegy 26%-os részesedésének IMMOFINANZ általi megvásárlása az első lépés a két társaság tervezett teljes fúziója felé. A részvényvásárlás lezárása után a felek megkezdik a fúziós tárgyalásokat. Portfólióik rendkívül jól kiegészítik egymást, ezért a tranzakció nyomán várhatóan jelentős értékteremtő szinergiahatás jelentkezik. Az orosz piac eltérő dinamikája és magasabb kockázati profilja miatt az IMMOFINANZ még a fúzió előtt szeretné leválasztani vagy értékesíteni oroszországi portfólióját.

A társaság változatlanul 6 eurócent részvényenkénti alaposztalék kifizetésére készül a rövidített 2016-os pénzügyi évre.

Az ingatlanfejlesztések részletes adatai, a további mutatószámok és a portfóliójelentés a mellékelt dokumentumban találhatók (lásd a csatolt pdf-et).

Az IMMOFINANZ AG 2015/16-os pénzügyi évre vonatkozó, 2016. április 30-i állapot szerinti pénzügyi jelentése 2016. augusztus 11-től lesz elérhető a társaság webhelyén, a http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports címen.

 

 

Immofinanz